BIG InfoMonitor

Sprawdzaj kontrahentów, odzyskuj należności, potwierdź wiarygodność

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor S.A.)

  • przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm 
    (zgodnie z Ustawą o BIG*);

  • prowadzi Rejestr Dłużników BIG;

  • jako jedyny BIG umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich;

  • stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki 
    (średnio co 2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu).

*Ustawa o BIG - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r., poz. 1015 t.j.).