Maty NRO - poliestrowe GRP

Mata NRO — GPR (Glass Reinforced Polyester) — to termoutwardzalny laminat kompozytowy z nienasyconej żywicy poliestrowej z bazą styrenową. Maty NRO wzmocnione są włóknem szklanym polimeryzowanym w ciągłym i nieodwracalnym procesie produkcyjnym w wysokiej temperaturze. Maty NRO charakteryzują się tym, że to po prostu materiał zabezpieczający otwory okienne sufitowe zbudowane z poliwęglanu komorowego przed pożarem. Maty NRO nie rozprzestrzeniają ognia, wytrzymują temperaturę aż do 400 °C, nie kapią, a co ważniejsze są samo gasnące. Dzięki temu właśnie poliwęglan komorowy montowany na sufitach spełnia wszystkie wymagania budowlane oraz prawne. Istnieje odstępstwo od tej reguły, ale tylko w przypadku gdy świetlik nie przekracza 20% powierzchni dachu, a jego całkowity obszar nie wynosi więcej niż 1000 m2.

 • Nie rozprzestrzeniają ognia.
 • Wytrzymują temperaturę 400°C. 
 • Podpalone samo gaśnie. 
 • Pod wpływem ognia materiał nie kapie. 
 • Główne zastosowanie świetliki dachowe z poliwęglanu

Zastosowanie

           Każdy z naszych poliwęglanów komorowych posiada NRO na ściany i SRO na dach. W akrobatach techniczny jest to odnotowane, w związku z zapytaniem poniżej odpowiedz : Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem budowlanym każdy dach o powierzchni powyżej 1.000 m2 musi być wykonany z materiałów posiadających klasyfikację NRO dla dachów (Broof(t1)). Jest to ewenement na skalę europejską. Dla porównania w Niemczech zaledwie dla 1-2% projektów wymagana jest tak silna klasyfikacja ogniowa. Co ciekawe, wszyscy producenci PC uznają zgodnie, że test na Broof(t1) jest całkowicie nieadekwatny dla tworzyw termoplastycznych, czyli m.in. dla poliwęglanu. Skutki w/w rozporządzenia najsilniej odczuli producenci świetlików, dla których poliwęglan jest jednym z głównych materiałów konstrukcyjnych. Jako metodę pozwalającą  na obejście przepisów zaczęto stosować maty poliestrowe GRP (Glass Reinforced Polyester), podkładane pod płytę poliwęglanową. Dzięki takiej sztuczce zestaw złożony z  płyty PC i maty poliestrowej przechodzi test na klasę Broof(t1), gdyż włókno szklane zawarte w poliesterze GRP nie pali się ani nie płynie przy temperaturze, jaką wytwarzają trociny tlące się w metalowym koszyku (gdy poliwęglan jest sam, nie pali się, ale płynie ze względu na wysoką temperaturę i w płycie powstają otwory, przez które trociny spadają w dół, co uznawane jest za słabe rozprzestrzenianie ognia).
Zgodnie z powyższym, posiadanie w swojej ofercie magazynowej maty poliestrowej jest obecnie konieczne dla każdego liczącego się dystrybutora poliwęglanu.  W Audioplex  mamy obecnie na stoku następujące pozycje:
Należy podkreślić, że klasyfikacja NRO nie jest jedynym wymogiem dla dachów. Drugim ważnym warunkiem jest klasyfikacja reakcji na ogień. W podstawowych zastosowaniach na świetliki materiał musi być niezapalny i niekapiący, czyli posiadać co najmniej klasę B-s1/s2/s3, d0. Oczywiście występują czasem jeszcze silniejsze wymogi ze strony ochrony p.poż, jak np. tzw. odporność czasowa, ale tu płyty z termoplastów nie mają w ogóle racji bytu.
Reasumując, mata GRP musi zapewniać klasyfikację NRO i jednocześnie nie obniżać klasyfikacji B-s123,d0. Jest tak, jeśli laminat zawiera odpowiednią ilość środków uniepalniających i jest samogasnący. Laminat oferowany przez Audioplex zawiera aż 40% żywic uniepalnionych. Deklarując odporność ogniową laminatu  nie opieramy się tylko na raporcie z pojedynczego badania. Deklaracja zgodności dla danej dostawy oparta jest na badaniu próbki laminatu z tej konkretnej dostawy, dlatego nasz klient zawsze może być pewien, że dostaje materiał, który naprawdę spełnia deklarowane własności.
Na rynku mogą występować tańsze laminaty GRP, ale na pewno nie mają one wystarczającego uniepalnienia, a wręcz czasami mogą w ogóle być produktami standardowymi bez takich dodatków. GRP słabo uniepalnione osiągają klasę C, a GRP standardowe – klasę E: Materiał łatwopalny.

Dzięki zastosowaniu płyty GRP z materiałem np. poliwęglan komorowy czy lity uzyskujemy parametry NRO na zadaszenia, czy świetlikom dachowe itp. ​

Właściwości

 

Prametry płyt GRP w naszej ofercie: 

 • Szerokość rulonu  1050 mm i 2100 mm 
 • Długość rulonu – 30 mb
 • Waga: (tolerancja ± 5%) 1,5 Kg/m2
 • Średnia grubość: (tolerancja + 12%) ~ 1,1 mm
 • Kolor: neutralny
 • Rozstaw nici nylonowych: ~ 10 mm.
 • Żywica: ~ 75% wg testu wewnętrznego
 • Wzmocnienie z włókna szklanego: ~ 25% wg testu wewnętrznego
 • Ciężar właściwy: ~ 1,4 g/cm3 wg testu wewnętrznego
 • Temperatura użytkowa: - 40°C; + 120°C
 • Przepuszczalność światła: 87-90%
 • Temperatura samozapłonu: ~ 400 °C
 • Współczynnik przenikania ciepła: < 0,15 W/ m °K wg EN 12667:2001
 • Wytrzymałość na rozciąganie: 123,6 N/mm2 wg ASTM D-638
 • Wytrzymałość na ściskanie: 129,4 N/mm2 wg ASTM D-695
 • Wytrzymałość na zginanie: 185 N/mm2 wg UNI EN 1013-2
 • Moduł sprężystości przy zginaniu: ~ 6000 N/mm2 wg UNI EN ISO 178:2006
 • Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej: 3,2 × 10-5 °C-1 wg ASTM D-696
 • Twardość Barcola: ~ 45 wg testu wewnętrznego

Dostępność

1016181       GRP płaski SE natur 1,1x1050x30000mm
1016182 GRP płaski SE natur 1,1x2100x30000mm

 

 

Do pobrania

Galeria