Płyty faliste i trapezowe z PCV

Profilowane płyty PCW to idealny materiał do lekkich zadaszeń. Materiał może być stosowany na pawilony ogrodowe, zadaszenia miejsc parkingowych, przeszklenia balkonów i tarasów, pokrycia basenów ogrodowych oraz daszki wejściowe. Płyty te  nie wymagają specjalistycznego sprzętu do montażu. Wraz z płytami oferujemy podkładki dystansowe i śruby.

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2645/97.

Typowe zastosowania: pokrycia dachowe balkonów, wiat, altan, garaży, tarasów, obiektów targowych i handlowych jak również ściany chroniące przed wiatrem i osłaniające widoczność( ścianki oddzielające )przegrody, parkany, przechowalnie, hale sportowe, magazyny itp.

Zastosowanie

SKŁADOWANIE I TRANSPORT PŁYT

Płyty w stosie (złożone na sobie kilka płyt), zarówno magazynowane, jak i na czas transportu, zawsze chronić przed słońcem i deszczem. Składować na powierzchni płaskiej tak aby uniknąć deformacji płyt. Jeżeli podłoże jest gorące, to położyć płyty na paletę, a nie bezpośrednio na podłoże. Przykrywać jasną folią nieprzepuszczającą światła lub składować płyty pod dachem. Maksymalna wysokość stosu przy składowaniu : – 50 cm dla płyt Sallux

KONSTRUKCJA POD PŁYTY

Łaty drewniane 4 x 6 cm lub kątownik stalowy lub stalowy profil zamknięty. Zalecane odstępy łat: +/- 60 cm. Na terenach, gdzie występują silne wiatry i/lub duże opady śniegu stosować mniejsze odstępy.

 

 

 

 

MOCOWANIE ŚRUBAMI

Przy montażu na dachu, w obrębie nakładani się na siebie płyt, na wierzchu fali, fale 1, 4, 7... za pomocą śruby z uszczelką i odpowiednią podkładką dystansową. Przy montażu na ścianie - na dole

 

CZYSZCZENIE

Nie używać żadnych środków do szorowania, a czyszczenie ciśnieniowe - tylko pod najniższym ciśnieniem. Na mycie powierzchni płyt nadaje się czysta woda i ług mydlany.

Montaż płyty trapezowe lub falistych pcv (więcej...) 

Właściwości

Moduł elastyczności:                                     2500 - 3100 n/mm2(DIN 53457)

Odporność na uderzenia:                              podwyższona

Przewodnictwo ciepła:                                 0,17 W/mK (DIN 52612)

Liniowy współczynnik rozciągalności:               0,8x10-4K-1 (DIN 53752)

Przyjmowanie wilgotności:                            < 0,1% (DIN 53495)

Klasyfikacja ogniowa Din 4102                       B1 – trudno zapalane

Odporność na temperaturę:                          do 88oC (SALUX - test własny)

Ciężar właściwy                                            1,38-1,42 g/cm2

Dostępność

Grubości standard: 0,8mm ( 1- 1,2mm )
Standardowe wymiary płyt:
Trapez 70/18mm ;
Salux - 1,09x2m; 1,09x2,5m; 1,09x3m standard 
Inne - 1,095x2m, 1,095x2,5mm 1,095x3m
Sinus 76/18mm;
Salux– 0,9x2m standard 
Inne– 1,106x2m; 1,106x3m

 

Do pobrania

Galeria

 
1 Start 2 Complete