Poliwęglan ze względu na swoje właściwości fizyczne: przejrzystość, izolacyjność termiczną i odporność na uderzenia jest innowacyjnym technopolimerem o wszechstronnym zastosowaniu. Czyni go to odpowiednim w zastosowaniach w budownictwie obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Proces produkcji wytłaczanie jest ciągłym procesem produkcyjnym, który pozwala uzyskać profile komorowe i płyty lite. W procesie wytwarzania, dzięki technologii wytłaczania, wszystkie produkty są zabezpieczane przed działaniem promieniowania ultrafioletowego ( filtr UV)  zapewniając tym samym dłuższy czas ich eksploatacji i opóź- nienie naturalnego starzenia się materiału. Produkty posiadają certyfikaty wydane przez autoryzowane laboratoria i instytucje międzynarodowe. Aby uzyskać więcej aktualnych informacji, odwiedź www.audioplex.pl.

 LEKKOŚĆ MATERIAŁU POLIWĘGLAN

Zastosowanie poliwęglanu w konstrukcji pozwala, dzięki jego lekkości, obniżyć koszty konstrukcyjne przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości na obciążenia powstałe w wyniku oddziaływania wiatru na obiekt budowlany.

PRZEZROCZYSTOŚĆ MATERIAŁU

Główną cechą poliwęglanu jest jego przejrzystość. Wykorzystanie naturalnego oświetlenia, dzięki półprzezroczystym osłonom i ścianom z poliwęglanu, dają bardziej komfortowe otoczenie , zachowując wysoki poziom izolacji termicznej. Poliwęglan barwiony może być odpowiedni do modulowania przepuszczalności światła, optymalizacji zacienienia i w efekciezmniejszenia mozliwości przegrzewania wewnętrz budynku. Dzięki kolorowej pigmentacji można osiągnąć bardzo przyjemne efekty w celu zaspokojenia najbardziej wyrafinowanych estetycznie i architektonicznie wymagań.

WSZECHSTRONNOŚĆ 

Dostarczamy szeroką gamę produktów do zastosowania przy budowie przezroczystych dachów i ścian dzia- łowych, świetlików, okien izolacyjnych otwieralnych i fixów. Prowadzone badania pozwoliły nam na rozwinięcie szeregu akcesoriów ze stali i aluminium, które uzupełniły portfolio. Są one projektowane w celu, aby montaż był łatwy i bezpieczny oraz zapewniał zgodność z przepisami ppoż. dotyczącymi odporności na ogień, obciążeń oraz innych budowlanych wymagań bezpieczeństwa. Wszystkie nasze produkty są certyfikowane zgodne z najnowszymi przepisami dotyczącymi izolacji cieplnej i oszczędności energii.

 

 

  SKŁADOWANIE
1. Składować płyty na płaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantówkach) mających powierzchnię nośną o szerokości minimum 100 mm, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 1 m. Nie kłaść na rozgrzanych podłożach!
2. Stos płyt okryć starannie nieprzeźroczystym jasnym materiałem w celu zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i słońcem. Charakterystycznym zjawiskiem towarzyszącym składowaniu wszelkich płyt z tworzyw sztucznych w stosie, w tym również płyt PC, jest występowanie efektu kumulacji ciepła, jeżeli stos zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. W wyniku tego zjawiska temperatura wewnątrz stosu może osiągnąć znaczną wartość, przewyższającą temperaturę mięknienia folii maskującej. W rezultacie może dochodzić do sklejania się płyt ze sobą, a nawet trwałego wnikania folii maskującej w powierzchnię płyt. To ostatnie zjawisko może wystąpić również wtedy, gdy wykonawca, już po zamontowaniu
płyt w konstrukcji nośnej, będzie zbyt długo zwlekał z całkowitym usunięciem folii maskujących.
3. Najlepiej jest przechowywać płyty w pomieszczeniu izolowanym od zewnętrznych warunków atmosferycznych.


 

Uwaga:

Płyty z poliwęglanu komorowego układamy kanalikami zgodnie ze spadem dachu czy pionowi przy ściankach działowych zabezpieczając otwarte kanały taśmami zabezpieczającymi. Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje zamokniecie, zabrudzenie w bardze szybki sposób komór poliwęglanie.