Profilowane płyty PCW to materiał idealny do lekkich zadaszeń. PCW może być stosowany na pawilony ogrodowe, zadaszenia miejsc parkingowych, przeszklenia balkonów i tarasów, pokrycia basenów ogrodowych oraz daszki wejściowe

SKŁADOWANIE I TRANSPORT PŁYT
Płyty w stosie (złożone na sobie kilka płyt), zarówno magazynowane, jak i na czas transportu, zawsze chronić przed słońcem i deszczem. Składować na powierzchni płaskiej tak aby uniknąć  deformacji płyt. Jeżeli podłoże jest gorące, to połoźyć płyty na paletę, a nie bezpośrednio na podłoże. Przykrywać jasną folią nieprzepuszczającą światła lub składować płyty pod dachem. Maksymalna wysokość stosu przy składowaniu : – 50 cm dla płyt PCW

KONSTRUKCJA POD PŁYTY
Łaty drewniane 4 x 6 cm lub kątownik stalowy lub stalowy profil zamknięty. Zalecane odstępy łat: +/- 60 cm. Na terenach, gdzie występują silne wiatry i/lub duże opady śniegu stosować mniejsze odstępy.

OBRÓBKA

Do cięcia stosować piłę o drobnych ząbkach i niewielkim rozwarciu (np. piła do metalu). W przypadku cięcia maszynowego należy stosować tarczę diamentową lud tarcze o drobnych ząbkach z węglików spiekanych. Otwory wiercić (nie Przebijać ) 3mm większe od trzpienia śruby, stosować wiertła do tworzyw sztucznych (np. „Uinbit”) lub typowe wiertła do metalu. Przy zakładkach wzdłużnych otwory nie należy wiercić w odległości mniejszej niź 50mm od brzegu płyty.

MOCOWANIE ŚRUBAMI

Przy montażu na dachu, w obrębie nakładani się na siebie płyt, na wierzchu fali, fale 1, 4, 7... za pomocą śruby z uszczelką i odpowiednią podkładką dystansową. Przy montażu na ścianie - na dole

ZAKŁAD WZDŁUŻNY

Zakład min. 15 cm (20*) w obrębie dachu, a 10 cm na ścianie. Zakładka na szerokości min. 1 fala (2 fale*) - Zwracać uwagę na główne kierunki wiatrów. * zalecane wartości na obszarach silnych wiatrów i śniegów

WYSTAWIANIE KRAWĘDZI PŁYTYT

Płyta moźe max wystawać 150 mm; minimalna odległość między śrubą a kantem zewnętrznym płyty - 40 mm

MINIMALNE NACHYLENIE DACHU
Płyt nie stosować na dachach o spadku mniejszym niż 8 stopni. ( zalecane od 10 stopni). Płyty stosować tylko w miejscach gdzie nie nagrzewają się powyżej 60`C. Nie stosować żadnej izolacji cieplnej za lub pod płytami. Zabronione jest chodzenie bezpośrednio po płytach. W przypadkach koniecznych ( np. w trakcie montażu) stosować tzw. „łaty”.

MONTAŻ
Nie montować płyt uszkodzonych, pękniętych w transporcie lub w czasie obróbki. Nie wykonywać montaż w temperaturze poniżej 5 stopni C. Płyty montować stroną zabezpieczoną przed promieniami UV ( strona na której znajduje się naklejki lub wytłoczony napis ) ku górze. Konstrukcja na której mocowane są płyty powinien być koloru jasnego lub w miejscu styku z płytą pomalowana na biało. Płyty układać rzędami w kierunku odwrotnym do kierunku najczęściej wiejących wiatrów oraz od dołu do góry. Kolejna rzędy przesunąć o ˝ szerokości płyty. Płyty układane na ścianie mocować w dolinach fal, a układne na dachu ( przy zastosowaniu odpowiednich podkładek dystansowych ) na grzbiecie fal. Połączenie płyt należy uszczelnić silikonem lub taśmą uszczelniającą Płyty okapowe powinna wystawać co najmniej 50mm poza płatew okapową. W przypadku dachów o małym spadku i dużej powierzchowni zakład powinien wynosić dwie fale. W pozostałych przypadkach jedna lub półtorej fali. Przy wszystkich konstrukcjach należy pamiętać o dostatecznej wentylacji, a z uwagi na rozszerzalność termiczną – o pozostawieniu odpowiedniego luzu np. na śrubach mocujących. W przypadku konstrukcji nietypowych należy korzystać ze szczegółowych rozwiązań zaproponowanych przez producenta.

 

CZYSZCZENIE

Nie używać żadnych środków do szorowania, a czyszczenie ciśnieniowe - tylko pod najniższym ciśnieniem. Na mycie powierzchni płyt nadaje się czysta woda i ług mydlany.