INFORMACJE PODSTAWOWE

Płyty profilowane z poliwęglanu dopasowane idealnie do przekrojów blachy trapezowej to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie doświetlenia o unikalnych cechach: najwyższej przejrzystości, ekstremalnej wytrzymałości na uderzenia i wysoką bądź niską temperaturę, świetnej wytrzymałości na obciążenia równomiernie rozłożone (śnieg, wiatr) i znakomitej odporności na starzenie co potwierdza 10-letnia gwarancja.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1. Zaleca się, aby płyty profilowane z poliwęglanu były transportowane w pozycji horyzontalnej, ułożone na płaskich, solidnych paletach o długości odpowiadającej co najmniej długości transportowanych płyt. Płyty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą pasów lub innych mocowań przy czym należy zwrócić uwagę, aby pasy zabezpieczające nie uszkodziły krawędzi płyt – pod pasem zawsze należy stosować przekładki.

2. Płyty profilowane z poliwęglanu zawsze należy magazynować w sposób, który uniemożliwi bezpośredni wpływ promieni słonecznych na płyty. Zaleca się, aby paletę z płytami zakrywać folią polietylenową wkolorze białym (nieprzejrzystym), co zabezpieczy stos płyt przed powstaniem tzw. efektu soczewki, czyli wytworzeniem się bardzo wysokiej temperatury w stosie (nawet powyżej 150 °C), która w sposób trwały może zdeformować płyty. Prosimy nie używać folii w kolorach ciemnych, ani żadnych materiałów, które absorbują ciepło.

3. Płyty profilowane z poliwęglanu to materiał o dużej wytrzymałości na wiele czynników, jednak prosimy, aby:
– unikać stąpania po płytach bądź poruszania się pojazdami mechanicznymi, gdy płyty znajdują się na podłożu,
– unikać zwijania płyt podczas przenoszenia, obróbki i montażu płyt,
– unikać wleczenia płyt po podłożu lub ocierania ich o materiały, które mogą porysować płyty

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Płyty profilowane z poliwęglanu są odporne na szereg substancji chemicznych, zaś przy kolejnych substancjach chemicznych są odporne w sposób ograniczony lub są nieodporne. W przypadku wątpliwości co do odporności chemicznej na daną substancję, prosimy o kontakt z biurem TPLAST.

Jakiekolwiek uszczelnienia, które mają bezpośredni kontakt z poliwęglanem powinny być przebadane pod kątem neutralności wobec poliwęglanu, co powinien potwierdzić producent takiego produktu.

OBRÓBKA: PIŁOWANIE, CIĘCIE, WIERCENIE

Płyty z poliwęglanu litego można ciąć lub piłować ręcznie bądź przy użyciu narzędzi elektrycznych. Przy cięciach podłużnych o znacznej długości, najlepiej stosować piły tarczowe stacjonarne. Dla uzyskania dokładniejszych cięć, zaleca się, aby ciąć kilka płyt na raz. Przenośne piły tarczowe są dopuszczalne do użycia szczególnie przy cięciach wykonywanych na miejscu budowy. Należy stosować tarcze o drobnych zębach zalecane do cięcia tworzyw (zwłaszcza poliwęglanu) – w celu uzyskania pewności odnośnie doboru właściwej tarczy, zalecamy konsultację u producenta tego narzędzia. Cięcie należy wykonywać przy pełnej prędkości tarczy posuwając płyty w wolnym tempie. Płyty należy usztywnić w trakcie cięcia, aby zapobiec wibracjom. Należy unikać w miarę możliwości cięć skrzyżowanych, jednak jeśli pojawi się taka konieczność, należy wykonać nawiercenie w miejscu skrzyżowania i dociąć płytę aż do nawiercenia. W przypadku cięcia krótkich, bądź nieregularnych czy krętych odcinków można stosować wyrzynarkę. W przypadku niedużych, amatorskich projektów można stosować narzędzia takie jak piła ręczna, nożyce do metalu, ręczne noże.

Wiercenie należy wykonywać wiertarką elektryczną zaopatrzoną wiertłem do metalu przy prędkości około 1000 obrotów / min. Płyty należy zamocować/usztywnić przed wierceniem, aby uniknąć wibracji.

Aby oczyścić płyty z opiłków i kurzu powstałego w trakcie obróbki, stosować sprężone powietrze do przedmuchania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W czasie i po instalacji płyt profilowanych z poliwęglanu należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych prawem zasad sztuki budowlanej, w tym
1. Używać drabin, platform, które zabezpieczą monterów przed upadkiem.
2. Nigdy nie stawać bezpośrednio na (za)montowane płyty. W przypadku, gdy konieczne jest poruszanie się po zamontowanych płytach, stosować platformy oparte na co najmniej 3 sąsiednich podporach. Platformy należy dobrać tak, by utrzymały wagę osoby poruszającej się po niej.
3. Nigdy nie pozostawiać niezamontowanych płyt na dachu bez nadzoru – z uwagi ryzyko podmuchu wiatru i zrzucenia płyt na osoby poniżej.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Należy unikać kontaktu z chemikaliami, farbami, klejami lub innymi materiałami syntetycznymi, które nie są kompatybilne z poliwęglanem. Nigdy nie używać środków do czyszczenia szkła z amoniakiem lub bazujących na amoniaku. Czyścić letnim roztworem mydlanym stosując delikatną gąbkę lub ściereczkę. Nie stosować ścierek szorujących z uwagi na możliwość zarysowania.

ZALECENIA MONTAŻOWE

 

• Minimalne zalecane nachylenie dachu to 10%
• Należy upewnić się, że strona zabezpieczona przed UV znajduje się w kierunku zewnętrznym (oznaczona jest ona nalepką z oznaczeniami)
• Należy usunąć nalepki z oznaczeniami natychmiast po zakończeniu montażu
• Zalecany zakład podłużny o długości 200 – 300mm wykonywać nad podporą
• Zakład poprzeczny wykonać na 1 trapez
• Płyta nie może wystawać poza linię ostatniego podparcia więcej niż 150mm. Minimalny wymiar wysunięcia płyty poza ostatnią podporę to 50mm
• Otwory pod wkręty wiercić wiertłem o większej średnicy niż trzpień wkrętu (zazwyczaj wykonuje się to wiertłem o średnicy 10mm)
• Płyty należy montować w stanie wolnym od naprężeń (nie naciągać i nie dociskać)
• Wkręty montować w pozycji prostopadłej do podpór. Wkręty nie mogą być dokręcone zbyt mocno, aby nie powodować naprężeń w płycie
• Stosować wkręty z podkładką o średnicy większej niżotwór montażowy (zwykle stosuje się średnicę podkładki 19mm). Podkładka musi być wykonana z materiału obojętnego wobec poliwęglanu
• Rodzaj wkrętów dobierać zależnie od materiału, z jakie wykonane są podpory
• Rozstaw podpór wykonać na podstawie przewidywanych obciążeń i tabel wytrzymałościowych dostępnych dla każdego profilu płyt